Новини и акценти

Съобразно правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. Публикуван е на интернет сайта ombudsman.starazagora.bg,

Съобразно правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. От началото на годината 80% от жалвалите се пред местния омбудсман са жители…

Старозагорският омбудсман получава повече жалби и сигнали от граждани за нарушени потребителски права

Старозагорският омбудсман получава повече жалби и сигнали от граждани за нарушени потребителски права   Кризата изисква гъвкави и прозрачни решения, но и адекватен анализ на предизвикателствата след нея, казва още Надежда ЧАКЪРОВА, обществен посредник на Община Стара Загора   – Г-жо Чакърова, работата Ви продължава,…

Омбудсманът Надежда Чакърова изпраща препоръка към ОбС-Стара Загора за осигуряване на линия за професионална безвъзмездна психологическа подкрепа за съгражданите

Старозагорският омбудсман с препоръка за осигуряване на безвъзмездна психологическа подкрепа Омбудсманът Надежда Чакърова изпраща препоръка към ОбС-Стара Загора за осигуряване на линия за професионална безвъзмездна психологическа подкрепа за съгражданите си със съдействието на Дружеството на психолозите в Стара Загора.  Омбудсманът на Стара Загора Надежда Чакърова…

Допълнително разкрита електронна поща на старозагорския омбудсман за улеснение на гражданите, предвид новите мерки

Освен официалната електронна поща: [email protected] , разкривам и  следната допълнителна за улеснение на старозагорските граждани в комуникацията с институцията: [email protected],тел: 0885 901264