Завърши първата за 2018 година работна среща на обществените посредници

Завърши първата за 2018 година работна среща на обществените посредници

Завърши първата за 2018 година работна среща на обществените посредници, на която имах честта да бъда домакин. С колегите обсъдихме теми, изведени като повтарящи се проблеми в различните общини. Набелязахме и действия за подобряване на някои нормативни актове, с цел законодателно решение на случаи, при които се срещат затруднения в прилагането на закона. Например: пречка за лице, закупило жилище от предишен собственик, да се регистрира на новия постоянен адрес, поради неотписване от същия адрес на лицата, регистрирани по-рано, ако общият им брой надвишава този, регламентиран в чл. 92, т. 10 и чл. 99а от Закона за гражданската регистрация. Друг проблем се създава при изрично нежелание на собственик на жилище да даде съгласието си за регистрация по настоящ адрес на наемателите на имота му, което автоматично ги лишава от възможността да ползват правата си за социално подпомагане (с изменения от 2017 г. на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи на деца и на Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане социални помощи се отпускат по настоящ адрес).

В разговора обсъдихме и въпроси, свързани със затруднен контрол по Закона за опазване на селскостопанското имущество (пуснати свободно на паша коне, крави и други животни, които не са маркирани, навлизат в ниви и унищожават земеделски култури, създават риск от пътни инциденти, но поради това, че нямат чип, не може да бъде издирен и санкциониран техният собственик).
Темите представихме и на вниманието на омбудсмана на Република България Мая Манолова, с която се срещнахме днес. Отново разговаряхме за необходимостта от повече обществени посредници и възможността за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация в тази насока, така че повече общини да предоставят на гражданите си правото на защита на техните права и законни интереси на местно равнище.

Гост на вчерашната среща бе и омбудсманът на Българската национална телевизия Иван Такев, с когото набелязахме действия за съвместно сътрудничество.

Размер на шрифта: A A A