Съобразно Правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора Анализ за постъпилите сигнали и жалби

Съобразно Правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора Анализ за постъпилите сигнали и жалби
Размер на шрифта: A A A