Новини

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова награди победителя в конкурс на тема: „Моите граждански права и отговорности“ Елена Станчева от VIII „а“ клас от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова награди победителя в конкурс на тема: „Моите граждански права и отговорности“  Елена Станчева от VIII „а“ клас от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора е отличена за най-оригинално есе, като лично й бе връчена Грамота и награда – литература по Гражданско образование, осигурена от…

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова кани младите хора от училища и гимназии /8-12 клас/в община Стара Загора в конкурс за ЕСЕ на ТЕМА: „МОИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова с настъпването на новата учебна година и отбелязването на Международния ден на демокрацията кани младите хора от училища и гимназии /8-12 клас/в община Стара Загора в конкурс за ЕСЕ на ТЕМА:   „МОИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“ Инициативата е продължение на реализираните срещи и дискусии в дейността…

Съобразно Правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. Публикуван е на интернет сайта ombudsman.starazagora.bg,

Съобразно правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. От началото на годината 80% от жалвалите се пред местния омбудсман са жители на града, останалите от жители на Община Стара Загора или…

Старозагорският омбудсман получава повече жалби и сигнали от граждани за нарушени потребителски права

Старозагорският омбудсман получава повече жалби и сигнали от граждани за нарушени потребителски права   Кризата изисква гъвкави и прозрачни решения, но и адекватен анализ на предизвикателствата след нея, казва още Надежда ЧАКЪРОВА, обществен посредник на Община Стара Загора   – Г-жо Чакърова, работата Ви продължава, въпреки извънредното положение, като още…

Старозагорският омбудсман с препоръка за осигуряване на безвъзмездна психологическа подкрепа

Омбудсманът Надежда Чакърова изпраща препоръка към ОбС-Стара Загора за осигуряване на линия за професионална безвъзмездна психологическа подкрепа за съгражданите си със съдействието на Дружеството на психолозите в Стара Загора.  Омбудсманът на Стара Загора Надежда Чакърова и екипът й са на разположение за юридически консултации, повишаване на правната култура и съдействие…