Новини

Номинация за Алманах „Щедри сърца“ от старозагорския омбудсман Надежда Чакърова.Алманах „Щедри сърца“, пилотно издание на проекта “Щедрите сърца на България” вече е факт. Книгата е безценен дар и знак за признателност към щедрите и отворени към добротворс

Алманах „Щедри сърца“, пилотно издание на проекта “Щедрите сърца на България” вече е факт. Книгата е безценен дар и знак за признателност към щедрите и отворени към добротворство хора. Голяма част от тях са известни личности с признати постижения в професионалните си сфери на реализация – в науката, културата, политиката,…

Отчет за 2020 година

Съобразно Правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя пред Обс и Кмета на община Стара Загора Отчет за 2020 година за постъпилите сигнали и жалби. Отчетът е публикуван на интернет страницата на ombudsman.starazagora.bg., раздел: Отчети

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова награди победителя в конкурс на тема: „Моите граждански права и отговорности“ Елена Станчева от VIII „а“ клас от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова награди победителя в конкурс на тема: „Моите граждански права и отговорности“  Елена Станчева от VIII „а“ клас от Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора е отличена за най-оригинално есе, като лично й бе връчена Грамота и награда – литература по Гражданско образование, осигурена от…

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова кани младите хора от училища и гимназии /8-12 клас/в община Стара Загора в конкурс за ЕСЕ на ТЕМА: „МОИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“

Старозагорският омбудсман Надежда Чакърова с настъпването на новата учебна година и отбелязването на Международния ден на демокрацията кани младите хора от училища и гимназии /8-12 клас/в община Стара Загора в конкурс за ЕСЕ на ТЕМА:   „МОИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“ Инициативата е продължение на реализираните срещи и дискусии в дейността…

Съобразно Правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. Публикуван е на интернет сайта ombudsman.starazagora.bg,

Съобразно правилника за дейността старозагорския омбудсман Надежда Чакърова представя на Обс и Кмета на община Стара Загора шестмесечният Анализ за постъпилите сигнали и жалби, който е информативен. От началото на годината 80% от жалвалите се пред местния омбудсман са жители на града, останалите от жители на Община Стара Загора или…