Надежда Георгиева Чакърова-Николова

Обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Биография

Дата на раждане: 30 септември 1974 г. в град Стара Загора
 
Образование:
 
Висше образование - 10.1999 г.-10.1993 г. - Университет за национално и световно стопанство, гр. София, специалност "Финанси", Магистърска степен
Средно образование - 06.1993 г.- 09.1989 г. - ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, езиков профил - немски език, английски език
 
Трудов стаж по специалността - 22 години - 09.2017 - 09.1996г.
 
От 28.09.2017 година- избрана за Обществен посредник в Община Стара Загора с Решение № 1114 по протокол № 25 - от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Стара Загора.